założyciel

Mam ponad dwadzieścia lat doświadczenia w doradztwie, szkoleniach i prowadzeniu własnego biznesu. Byłem dyrektorem Centrum Negocjacji Konfederacji Pracodawców Polskich i prezydentem Greater Western Chamber of Commerce and Industry (zachodnich dzielnic Melbourne). Jako konsultant przygotowywałem biznesplany i analizy inwestycyjne (feasibility studies), byłem zaangażowany w międzynarodowe projekty kooperacyjne i inwestycyjne.

Moje specjalizacje  jako konsultanta i trenera to:

Lokalne i regionalne programy rozwoju przedsiębiorczości

  • Trening przedsiębiorczości, w szczególności warsztaty
  • Pomysł na własny biznes
  • Twórcze sposoby finansowania biznesu

Negocjacje i konflikty

  • Warsztaty Treningowe Sztuka Twórczych Negocjacji – podejście strategiczne (cztery wersje – dla wyższej kadry kierowniczej, średniego szczebla, handlowców i bankowców; m.in. dla KPMG, Mercedsa, FIAT-a, BIG i Polskiego Banku Rozwoju), Jak projektować kontrakty oraz Budowanie kompetencji negocjacynej firmy;
  • Doradztwo – budowanie kompetencji organizacyjnej (jak uzyskiwać win-win w relacjach z partnerami i zapobiegać sporom);
  • Uwarunkowania międzykulturowe
  • Marketing międzynarodowy i komunikacja międzykulturowa

Kreatywne strategie biznesu

Jak wypracować kreatywną strategię firmy?

  • Warsztaty
  • Doradztwo

Pracuję jako adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Przedtem pracowałem prowadząc własną firmę szkoleniowo-doradczą w Polsce i w Australii.  Wykładałem też na Uniwersytecie Warszawskim oraz na przodujących uniwersytetach w Melbourne: Monash, Deakin i Swinburne.

Opublikowałem książkę ,,Praktyczna Teoria Negocjacji” (dwa wydania), ponad pięćdziesiąt artykułów w czasopismach akademickich i biznesu, opracował analizy dla rządu Wiktoriańskiego.

Wykszatałcenie: doktor zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i magister matematyki, ukończyłem Podyplomowe Studia Pedagogiki Twórczości oraz
 kurs Stockholom University Managing Corporations (160 godzin)
 roczny kurs Doradców Biznesu niemieckiej Izby Współpracy Gospodarczej
 Podyplomowy Certyfikat Księgowości na Universytecie Swinburne (Melbourne)
Jestem członkiem Australian Institute of Management i TNOiK, Bywalcem Szkoły Symulacji Systemów Systemów Gospodarczych i Rejestrowanym Konsultantem Organizational Development.

Prowadzę zajęcia po polsku i angielsku.

Moje zainteresowania: joga, tai-chi, brydż, płetwonurkowanie, pisanie poezji, go i gry wojenne.