dla samorządów

Zgodnie ustawą „Prawo działalności gospodarczej”
do zadań organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego należy wspieranie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez (m.in.):
1) promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy, powiatu i województwa,
(..)

Co jednak praktycznie, samorządy mogą robić?
Co mogą robić efektywnie?
Jakie są problemy i niedomagania realizowanego (jakże nieskutecznie) w Polsce systemu wspierania przedsiębiorczość?

Zastanawiasz się?

Proszę o maila ( paweljdabrowski<at>gmail.com), lub telefon: 503 004 277.